οἰκοδομεῖσθε

οἰκοδομεῖσθε
οἰκοδομέω
build a house
pres imperat mp 2nd pl (attic epic)
οἰκοδομέω
build a house
pres opt mp 2nd pl (epic ionic)
οἰκοδομέω
build a house
pres ind mp 2nd pl (attic epic)
οἰκοδομέω
build a house
imperf ind mp 2nd pl (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”